Filename / Description Filesize DL
[TED-Ed Vietsub] Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric… 12.1 MB 2
[TED-Ed Vietsub] Sự thay đổi nhịp điệu của tự nhiên - Regina… 12.1 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Khởi đầu của vũ trụ cho người nhập môn - To… 9.7 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Dây thần kinh hoạt động thế nào - Elliot Kr… 46.1 MB 2
[TED-Ed Vietsub] Đại dương lớn cỡ nào- - Scott Gass.mp4 44.1 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Công thức Archimedes đã ra đời như thế nào-… 43.6 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Có bao nhiêu cách xáo một bộ bài - Yannay K… 21.9 MB 1
[TED-Ed VietSub] Cơ bản về hạt Higgs boson - Dave Barney và … 49.5 MB 1
[TED-Ed VietSub] Chúng ta nhìn thấy màu sắc như thế nào - Co… 44.8 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Chúng ta ngửi như thế nào- - Rose Eveleth.m… 38.0 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Chứng khó đọc là gì- - Kelli Sandman Hurley… 41.9 MB 2
[TED-Ed VietSub] Chu trình carbon - Nathaniel Manning.mp4 37.3 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Chó và bệnh tiểu đường - Duncan C Ferguson.… 26.0 MB 2
[TED-Ed Vietsub] Chirality (hay thủ đối tính) là gì- - Micha… 43.5 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Chất thải và nền tảng của lưới thức ăn - Jo… 44.1 MB 2
[TED-Ed Vietsub] Chất béo là gì- - George Zaidan.mp4 36.9 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Chẩn bệnh xác sống- Não và hành vi - Tim Ve… 32.1 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Chẩn bệnh xác sống- Não và cơ thể - Tim Ver… 32.4 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Câu chuyện viết nên Hiến pháp Hoa Kỳ - Judy… 38.1 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Câu chuyện về sự quang hợp và thực phẩm - A… 39.6 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Câu chuyện về Sacajawea - Karen Mensing.mp4 29.4 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Câu chuyện về dấu phẩy - Terisa Folaron.mp4 34.2 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Câu chuyện về bảng tuần hoàn các nguyên tố … 43.0 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Cái gì tạo ra bong bóng kinh tế- - Prateek … 38.1 MB 1
[TED-Ed Vietsub] Cái gì đang trôi trong mắt bạn- - Michael M… 33.5 MB 1
12Next »
(41 total)

Folder